Welcome to TATRAGEN, s.r.o. company website
Vitajte na stránke spoločnosti TATRAGEN, s.r.o.

Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie kvôli  Coronavirus (COVID-19) naša spoločnosť dočasne zamenila svoje obchodné úsilie na pomoc proti šíreniu CORONAVIRUS  (COVID-19)
v súčasnosi môžete navštíviť našu súčasnú webstránku v jazykoch SK-ENG-DE-HU
https://respiratory.tatragen.eu


Due to Coronavirus (COVID-19) we changed our business effort to help against to CORONAVIRUS  (COVID-19)
these days visit our current website in languages SK-ENG-DE-HU
https://respiratory.tatragen.eu